Informacje dla muzyków

Głównym celem serwisu MUZYCY.com jest pozyskiwanie zamówień dla Muzyków. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich funkcji, proces realizacji zamówień może odbywać się szybko, prosto i bezbłędnie.

Jak działa proces realizacji zamówień

  1. Klient szukający muzyków korzysta z funkcji Zamów muzyków, podając niezbędne informacje w formularzu zapytania
  2. Każde zgłoszenie natychmast pojawia się w panelu w funkcji Zapytania
  3. Aby uniknąć nieprawdziwych zgłoszeń, Klient musi dodatkowo potwierdzić zapytanie
  4. Po potwierdzeniu zapytania przez Klienta, wysyłane są powiadomienia o nowym zapytaniu do Muzyków
  5. W panelu zarządzania pojawia się możliwość złożenia oferty do odpowiedniego zapytania
  6. Złożenie oferty polega na podaniu ceny za realizację zamówienia oraz dołączeniu wcześniej przesłanych prezentacji
  7. Klient otrzymuje oferty od Muzyków i rezerwuje wybraną ofertę
  8. Po rezerwacji, wybrani muzycy otrzymują informację oraz dane kontaktowe do Klienta w celu bezpośredniej realizacji zamówienia